Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Tipus de recollida de residus

Al municipi de Vilafranca hi conviuen diferents tipus de recollida de residus per tal de donar servei a les diferents necessitats de la vila.

Recollida amb contenidors de superfície^

La recollida selectiva amb contenidors de superfície és la més habitual i es realitza mitjançant ubicacions a la via pública amb contenidors de les diferents fraccions: resta, orgànica, envasos, paper cartró i vidre; i on els ciutadans han de dipositar els seus residus. 

Durant l'any 2014 es va produir un canvi en el sistema de la recollida de residus a Vilafranca, fet que va modificar la tipologia de contenidors de tota la vila i els camions que en realitzen la seva recollida.

 

 

Recorda:

  • Deixar la bossa dins el contenidor, mai a fora.
  • Baixar les escombraries de resta i orgánica entre les 19.00 i les 21.00h.
  • Utilitzar bosses d'escombraries ben tancades per evitar que vessin.
  • Si el contenidor està avariat pots trucar al 93 818 15 40 per tal de comunicar-ho.
  • No aparcar o abandonar res que pugui impedir el servei de recollida.
  • No fer pintades ni enganxar adhesius als contenidors.
  • A casa, separar els residus segons les diferents fraccions (orgánica, envasos, paper, cartró i vidre) de la resta.

Recollida porta a porta^

La recollida porta a porta es realitza en alguns carrers del Centre Vila on es fa difícil tant la ubicació de contenidors com el trànsit diari dels camions de la recollida de residus.
Els veïns i establiments d'aquests carrers han de dipositar els seus residus davant la porta del seu edifici, de dilluns a diumenge en horari de 20.00 a 22.00h.

Per a més informació, consulteu l'Agència de Residus de Catalunya.

Recollida de voluminosos^

La recollida d'objectes voluminosos (mobles i trastos vells) es realitza cada dimecres, i per tal de poder deixar algun objecte al carrer cal trucar prèviament al telèfon 93 817 24 50 per informar-ne o bé fer la sol·licitud per internet abans de les 14.00h del dimarts anterior.

Recollida de paper cartró comercial^

La recollida de paper cartró comercial és un servei gratuït i dirigit a tots els establiments de la vila que generen gran quantitat d'aquest tipus de residu, els quals han de dipositar el cartró generat al costat de la porta de l'establiment, però en cap cas al costat dels contenidors. El cartró s'ha de deixat plegat i lligat, i ha d'estar lliure de qualsevol altre tipus de residu com ara plàstics, porexpan, etc. (Consulta tots els requisits aquí)
Aquest servei es realitza als comerços de la vila, excepte els polígons industrials, tots els dimarts i dijous a partir de les 19.30h i els dissabtes a partir de les 14.00h.

Us podeu adherir al servei fent arribar aquest formulari al correu de Serveis Urbans o bé a l’OAC.

Recollida d'oli^

A Vilafranca hi ha diversos mecanismes de recollida d’oli.

- De la recollida d'oli dels grans generadors (bars i restaurants) se n'encarrega la cooperativa social Nou Verd.

- A les escoles de primària, el projecte CLAKI pretén conscienciar a les famílies de la importància de recollir correctament l'oli.

- I per a la resta de recollides domiciliàries, els ciutadans es poden adreçar a la deixalleria mòbil, la deixalleria municipal o bé als contenidors que estan situats a l’aparcament del Mercat Sant Salvador i a l’aparcament del Simply.

Recollida de piles^

La recollida de piles (grans i de botó) es realitza en diferents establiments de la vila mitjançant uns petits contenidors. Les piles no les hem de llençar mai a les escombraries, ja que contenen mercuri i altres metalls pesants tòxics.Els comerços interessats poden sol·licitar un contenidor de piles perquè els clients puguin dipositar-hi aquest tipus de residu, i una vegada ple, l'Ajuntament es fa càrrec del seu buidatge a partir d'una prèvia sol·licitud de recollida de piles.

Per a més informació, consulteu l'Agència de Residus de Catalunya.

Recollida de fluorescents^

La recollida de fluorescents i làmpades de descàrrega es realitza en diferents establiments de la vila, mitjançant uns petits contenidors.

Els comerços que disposen d'un contenidor d'aquest tipus poden sol·licitar la recollida de fluorescents una vegada estigui ple i l'ajuntament se'n farà càrrec.

Per a més informació, consulteu l'Agència de Residus de Catalunya.

Recollida de medicaments^

La recollida de medicaments usats i/o caducats es realitza en diferents farmàcies o centres d'atenció primària de la vila mitjançant uns petits contenidors.

Per a més informació, consulteu l'Agència de Residus de Catalunya.

Recollida de roba^

La recollida de roba es realitza mitjançant uns contenidors específics instal·lats a la via pública, i estratègicament distribuïts en diferents barris de la vila.

Troba el contenidro més proper a la web de Roba Amiga.