Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Normativa

Podeu consultar la normativa vigent en matèria de gestió de residus a l'apartat corresponent del web de Agència de Residus de Catalunya.

Podeu consultar les ordenances fiscals i municipals (art. 9 de l'ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana) en matèria de gestió de residus, en els següents documents pdf: