Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Deixalleries

Deixalleria mòbil^

La deixalleria mòbil s'acosta a tots els barris de Vilafranca per facilitar a la ciutadania l'accés a aquest servei de recollida de residus especials en petites quantitats. Cada setmana recorrerà un barri segons el calendari establert i l'horari de funcionament és de dilluns a dissabte, de 10h a 13h, i de 16h a 19h.
Per a grans quantitats d'aquests materials o volums que requereixin transport en vehicle, s'haurà de portar a la deixalleria municipal.

 
Reportatge sobre la deixalleria mòbil, emès a PTV.
 
 

Deixalleria municipal^

Els ciutadans hauran d'utilitzar la deixalleria municipal en el cas de la necessitat de dipositar gran quantitat de residus municipals especials per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Trobareu tota la informació necessària a la web de la Mancomunitat Penedès Garraf.

Per a més informació, consulteu l'Agència de Residus de Catalunya.