Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Inici

Sobre el servei

Aglutinem totes les unitats que intervenen en la conservació i millora de l'espai públic i que garanteixen la coexistència de la infinitat d’usos que acull la ciutat. Coordinem la Unitat Tècnica de Serveis, la Neteja Viària, la Recollida de Residus, el Manteniment de Parcs i Jardins, i la Unitat de Mobilitat. Disposem d’un mecanisme de resolució d’incidències diàries i de la Unitat d’Inspecció.

1