Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Espècies i moments d'interés

Prunus cerasifera (Pisardi)^

Aquesta espècie, coneguda popularment com a “Pisardi” és especialment interessant per la seva floració a l’inici de la primavera. S’utilitza molt en jardineria donat que és un arbre de port petit, gran rusticitat, i que dóna molt de joc en combinació amb altres espècies degut a les tonalitats cromàtiques que presenta.

Spartieum junceum (Ginesta)^

La popularment coneguda “Ginesta” (Spartieum junceum) és una planta papilionàcia (el seu fruit és un llegum) d’origen mediterrani, que podem trobar sovint en brolles i màquies poc desenvolupades. Interessant per la seva rusticitat, és molt utilitzada en jardineria per la seva espectacular floració groga d’abril a juny. A Vilafranca la podem veure formant grans masses arbustives al Parc de la Pau (Barri de La Girada).