Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Tipus de residu

A Vilafranca es duu a terme la recollida selectiva de residus que consisteix en recollir diferenciadament les diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar:

Fracció orgànica
En aquest contenidor hi podem llençar les restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

 

 

 

 

Fracció envasos
En aquest contenidor hi podem llençar ampolles i pots de plàstic, llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan, etc.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

 

 

 

 

Fracció paper cartró
En aquest contenidor hi podem llençar diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró plegades, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.
 

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

 

 

 

 

Fracció vidre
En aquest contenidor hi podem llençar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

 

 

 

 

 

Fracció resta
En aquest contenidor hi podem llençar la resta de residus, com ara: bolquers, compreses, articles de pell, restes de ceràmica, restes d'escombrar, la terra dels gats, cendra, cigarretes, etc.